MENU

Write Now! Utrecht

Ieder jaar vindt er een wedstrijd plaats rondom het beste verhaal, scenario of poëzie. Hierbij fotografeer ik iedereen die zit op stoelen en de winnaars.